lördag 11 maj 2013

Terrängkörning med motorcrosscyklar

Vad skall man gör åt buskörningarna med crosscyklar?
Körning i terrängen sker ofta nedan för mitt hus på Bärnstensvägen i Storå.
Björkhagen är känslig för skador då marken f.n. är vattensjuk.
Dessutom finns det orkidéer i området.
Denna händelse skedde den lördagen den 11 maj kl. 19.30  
Jag är rädd för att detta även sker i Hammarbackens skogar.
Stefan Helsing Bärnstensvägen 4  Storå
 Kommentera gärna
 
 

 
 På anmodan att stanna drog de istället på gasen för att slippa förklara sitt ofog

 
Terrängkörningslagen

Terrängkörning på barmark
TKL är en förbudslag vilket bl.a. innebär att körning på barmark i terräng med
motordrivet fordon är generellt förbjuden i Sverige. Förbudet gäller all
barmarkskörning i terräng, utom körning i samband med vissa yrkes- och näringsutövningar,
för vissa verksamheter, i vissa områden samt annan körning som genom
föreskrift eller dispens är undantagen förbudet. Med andra ord får endast fordon
som används av behöriga eller i rätt sammanhang användas för körning i terräng.
Det är viktigt att komma ihåg att förbudsbestämmelsen även gäller markägaren.
En markägare får således inte köra i terräng med motordrivet fordon under
barmarksförhållanden på sin egen mark om inte körningen generellt eller genom
dispens eller föreskrifter meddelade av länsstyrelsen är undantagen förbudet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar