söndag 18 september 2016

Hammarskogsån i Guldsmedshyttan

Arbetet med rivningen av den 7 m höga branddammen i Guldsmedshyttan

Branddammen vid Guldsmedshyttans bruk våren 2016. Dammen är ett hinder i laxöringens vandringsväg i Hammarskogsån och ska därför rivas. Både laxöring och flodpärlmusslan kommer att gynnas av arbetet. 

Röjningen påbörjades i juni 2016
den 19 juli 2016

Den 10 augusti 2016, bron över dammen revs
och en tillfällig gångbro sattes upp

24 augusti
Elzwiks väg avgrävd och vägtrummorna frilagda
30 augusti vägtrummorna  borttagna
9 september urschaktat för den nya vägtrumman med fiskväg. Vattenrännan till höger är tillfällig under arbetet.
16 sept fundamenten för "halvmånetrumman " har börjat komma på plats
2016-09-16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar